Hoppa till innehåll →

Omgaan met freelancers

Steeds meer mensen kiezen ervoor om freelance werk te doen. De vraag die ook vanuit het bedrijfsleven is toegenomen omdat het voor hen ook voordelen heeft. Maar ongeacht in welk dienstverband men werkt, er moet goed werk geleverd worden. De zoektocht naar freelancers kan soms moeilijk zijn. We bespreken daarom enkele manieren om freelancers te werven en waar nodig bij te scholen.

De voordelen van freelancers

Zoals eerder aangegeven heeft freelance werk voordelen voor de werkgever. De werknemer verbindt zich aan het bedrijf om bepaalde werkzaamheden of een bepaalde taak uit te voeren. Er is dan vaak geen sprake van langdurig dienstverband en de werkgever is niet verplicht de werknemer te verzekeren. Ook kan het dienstverband makkelijk beëindigd worden. Dit geldt voor zowel werkgever als werknemer. Door de duidelijke voordelen zijn veel bedrijven op zoek naar freelancers. Een manier om dit te doen is via uitzendbureaus. Een uitzendbureau brengt personeel of werkzoekenden in contact met werkgevers. Ook hierbij is het dienstverband vaak niet van lange duur. Er kan voor een bepaalde periode afgesproken worden of men kan ook in dienst genomen worden om alleen een opdracht uit te voeren. Het uitzendbureau functioneert dan als de verbinding tussen werkgever en werknemer en regelt de personele zaken. Er wordt dan niet rechtstreeks onderhandeld tussen werkgever en werknemer. Het dienstverband kan ook makkelijker opgezegd worden of beëindigt automatisch nadat de opdracht voltooid is. Een andere manier om freelancers te werven is via onlinewebsites. Er zijn sites die speciaal hiervoor opgezet zijn en freelance werknemers aanbieden. Via LinkedIn kan een bedrijf bijvoorbeeld makkelijk freelancers opsporen. LinkedIn is een online platform dat zich richt op professionals. De profielen van zowel bedrijven als personen zijn zakelijk opgesteld. De dingen zoals werkervaring en genoten opleidingen worden allemaal vermeld. Het is hierdoor makkelijk voor een bedrijf dat naar personeel zoekt om deze gericht op te sporen. Meer tips om de perfecte werknemer te vinden (of freelancer) vind je elders op deze site.

Freelancers bijscholen

Ook freelancers moeten bijgeschoold worden. Ook al zijn zij tijdelijk of niet vast in dienst. Het is nog steeds van belang dat zij de juiste competenties hebben om de opdracht waarvoor zij zijn aangenomen goed te kunnen uitvoeren. Dit kan voor bepaalde werkgevers moeilijk zijn te overwegen. Dit omdat men niet gauw geneigd is om veel te investeren in iemand die voor maar een poosje verbonden is aan het bedrijf. Men beschouwt het als een verlies en onnodige investering. Maar dit is soms gewoon nodig. Je wilt de beste output hebben en je zal personeel hiervoor soms moeten laten trainen, ongeacht het dienstverband. Om toch efficiënt te zijn zal men nauwkeurig de training die een freelancer moet volgen uitkiezen. Het zal dan een zijn die specifiek gericht is op de taak die de freelancer moet uitvoeren. Het kan hierbij gaan om een onlinecursus of een training. Het is niet verstandig om te kiezen voor een opleiding omdat deze vaker langer duren en meer kosten. De freelancer zou het dienstverband vroegtijdig kunnen opzeggen zonder dat hij opgedane kennis heeft gebruikt in het bedrijf. In dit geval zou het een verlies zijn voor die werkgever.